Bạn sẽ học được gì?

  • Sở hữu những cơ hội đầu tư cổ phiếu tốt nhất trên thị trường bằng công thức GD5
  • Học viên biết cách xác định chính xác đâu là giá trị thực cổ phiếu chỉ trong 01 phút
  • Nhà đầu tư tự xây dựng được danh mục đầu tư chất lượng & tạo dòng tiền thụ động cao
  • Cung cấp những kiến thức đầu tư thực tế – hiệu quả – đậm đặc giá trị & dễ dàng làm được nhất cho học viên.

Giới thiệu khóa học

Bạn có một khoản tiền tiết kiệm và đang muốn tham gia và thị trường chứng khoán?
Bạn muốn thực hiện chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu dài hạn?
Bạn tự nhận thấy bản thân có tổ chất kiên nhẫn và ít quan tâm đến kết quả ngắn hạn?
Bạn muốn tạo nên thu nhập thụ động từ đầu tư?

Khóa học Đầu tư Chứng khoán nhân quả dài hạn phiên bản online là một sản phẩm đặc biệt với tính ứng dụng cao của giảng viên Đặng Trọng Khang, kết hợp giữa học online và offline (80% online và 20% offline).

Chương trình được xây dựng dành riêng cho những nhà đầu tư mong muốn có một công thức đầu tư an toàn, ổn định và ít tốn kém thời gian. Bên cạnh đó cung cấp những nền tảng kiến thức đầu tư thực tế để áp dụng dễ dàng nhất.

Đối tượng tham gia

Nhà đầu tư mới/lâu năm cần một hướng đi ĐÚNG & HIỆU QUẢ
Người có tài sản 01 tỷ – 200 tỷ
Thích tạo thu nhập/dòng tiền thụ động từ đầu tư
Người khôn ngoan & sẵn sàng học thêm về đầu tư chứng khoán

Điều kiện tham dự

Có laptop hoặc smart phone để học online
Có tài sản 01 tỷ – 200 tỷ

Hình ảnh sự kiện offline